RG LIDER - Hurtowania fajerwerków, pokazy pirotechniczne, pirotechnika profesjonalna - Domieszki do betonu / domieszka ZAP
RGLIDER
KATEGORIE Domieszki do betonu / domieszka ZAP


Domieszka ZAP® poprawia urabialność w zaprawach tynkarskich i murarskich. Zastępuje wapno w zaprawach tynkarskich i murarskich.

Domieszka ZAP® to dodatek napowietrzająco upłynniający.
Doskonały środek upłynniająco - uplastyczniający w robotach tynkarskich i murarskich
Zastosowanie domieszki ZAP® pozwala w znakomity sposób uprościć wykonywanie robót tynkarskich. Domieszka ZAP® poprzez zwiększenie wiąźliwości wody zapobiega szybkiej utracie wody do otaczającego środowiska co znacznie poprawia warunki układalności i obróbki (zacierania) zaprawy. Jednocześnie wydłuża okres urabialności zapraw.

Należy pamiętać , że domieszkę dodaje się do : WODY ZAROBOWEJ


Zaprawy murarsko - tynkarskie z domieszką ZAP:

1. RODZAJE TYNKÓW I ZAPRAW.

Rozróżnia się następujące rodzaje tynków i zapraw.

W zależności od miejsca wykonania: tynki zewnętrzne i wewnętrzne

W zależności od rodzaju użytej zaprawy: wapienne, cementowo-wapienne, cementowe, gipsowo-wapienne, gipsowe.

2. ZASTOSOWANIE

Do zapraw cementowych o dużej wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne, trudno urabialne.
Dodatek ZAP skutecznie uplastycznia zaprawy cementowe, nadając im plastyczność i dobrą urabialność.
Te właściwości powodują znaczne ograniczenie wody w zaprawie .Zmniejszenie wskaźnika w/c powoduje, że niższy stopień hydratacji dla przerwania ciągłości kapilarnej korzystnie poprawia efektywność hydratacji, co zwiększa wytrzymałość oraz ograniczenie wypływu wody z mieszanki.
Skutkiem tego otrzymujemy TYNK twardy , mrozoodporny, nie nasiąkliwy, bez widocznych mikropęknięć tzw. pajęczynki.
Dodatek ZAP ogranicza skutecznie występowanie wykwitów węglanu wapnia na murach, cegłach oraz tynkach.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Gdy w betoniarce mamy wymieszany cement z kruszywem, wówczas do wody zarobowej lub jej części wsypujemy dodatek ZAP® i mieszamy ok.3 minuty, następnie wlewamy wodę z dodatkiem do betoniarki. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji (do obrzutki konsystencja rzadsza a do tynku wierzchniego konsystencja gęstsza) Gdy po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa jest zbyt gęsta, to do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości.

Pamiętajmy jednak, że czas mieszania zaprawy z dodatkiem ZAP® ma istotny wpływ na gęstość zaprawy ( czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza)

Zastosowanie domieszki ZAP w zaprawie cementowej pozwala uzyskać, tynki wysokich parametrach technicznych.


copyright © Rglider
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe, pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Strony www, internetowe