RG LIDER - Hurtowania fajerwerków, pokazy pirotechniczne, pirotechnika profesjonalna - Domieszki do betonu / Flux-Max
RGLIDER
KATEGORIE Domieszki do betonu / Flux-Max
Flux-Max

Poliakrylanowy superplastyfikator - PCE w mieszance betonowe działa synergicznie w oparciu o kilka
zjawisk fizyczno-chemicznych.
 
Dzięki wykorzystaniu zjawiska elektrostatycznego i przestrzennego odpychania między cząstkami cementu oraz
działaniu sferycznemu znakomicie poprawia płynność mieszanki betonowej

Zastosowanie :
Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych środków powierzchniowo czynnych domieszka umożliwia ograniczenie ilości wody zarobowej , co pozwala na uzyskanie: betonu samozagęszczającego się o wysokiej wytrzymałości przy znacznie obniżonym stosunku wodno-cementowym .Wysoka ciekłość i rozlewności mieszanki pozwala na ograniczenie kosztów podawania mieszanki betonowej, jej wbudowania i zagęszczenia (wylewki samopoziomujące). Podwyższenie wytrzymałości wczesnych i końcowych ( wzrost do ok.150% po 24h)

FLUX MAX nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Może być stosowany bez ograniczeń do konstrukcji

żelbetowych i sprężonych.

Dozowanie:

Domieszkę FLUX -MAX należy stosować wagowo w ilości ok. 1% w stosunku do zawartości cementu w mieszance .

Praktyczny opis dodawania domieszki:

 Po wymieszaniu  cementu z kruszywem do betoniarki dodajemy ok. ½ ilości  potrzebnej (wg.doświadczenia)

wody zarobowej razem z domieszką . Po dokładnym wymieszaniu powoli małymi porcjami dodajemy

pozostałą ilość wody bez domieszki. Wodę podajemy , aż do uzyskania żądanej konsystencji betonu lub

zaprawy .


Uwaga praktyczna: 

Domieszka FLUX MAX działa w masie przez ok. 60 do 90 minut od chwili zadania jej do mieszanki. Jeśli jest to zbyt krótki czas np.transport można domieszkę dodać bezpośrednio do masy półsuchej na miejscu przeznaczenia i tam dokończyć dodawanie wody

copyright © Rglider
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe, pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Strony www, internetowe